Seznam GSM sítí v Gammu

This list contains GSM networks as are currently defined in Gammu. If you can see some bug here, please report it.

Kód sítěNázev sítě
230 01T-Mobile
230 02O2
230 03Vodafone
230 04U:fon
230 05TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o.
230 06OSNO TELECOMUNICATION, s.r.o.
230 07ASTELNET, s.r.o.
230 08Compatel s.r.o.
230 09Vectone Mobile
230 98Sprava zeleznicni dopravni cesty, s.o.
230 99Vodafone