Rozhraní mezi Pythonem a Gammu

Gammu také obsahyje rozhraní pro Python, které vám umožní použít (většinu) funkcí Gammu z programovacího jazyka Python.

Poslední novinky

python-gammu 3.2.4

python-gammu 3.2.4 has been just released. Maintenance release bringing support for Python 3.10.

Vydal Michal Čihař dne 17. listopadu 2021

python-gammu 3.1

python-gammu 3.1 has been just released. Improvements in worker mode.

Vydal Michal Čihař dne 24. července 2020

Stáhnout

Python module is now standalone, so please download it separately. If you want to use binary package, the daemon might be included in separate binary package in your distribution, try looking for something like python-gammu.

Nejjednodušší je instalovat pomocí pip:

pip install python-gammu

Příklad

Using python-gammu is quite simple, for example sending of the text message can be done by following snippet:

import gammu

sm = gammu.StateMachine()
sm.ReadConfig()
sm.Init()

message = {
    'Text': 'python-gammu testing message',
    'SMSC': {'Location': 1},
    'Number': '+420800123465',
}

sm.SendSMS(message)

Dokumentace

API documentation is available, but you might also find useful libGammu documentation. Please check developer documentation page for more details.

Check also Frequently Asked Questions.

Zdrojový kód a sledování chyb

Zdrojový kód i sledování chyb naleznete na GitHubu:

Více informací