Licence Gammu a Wammu

Gammu, python-gammu a Wammu jsou vydány pod GNU General Public License, verze 2.

Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU verze 2, vydané Free Software Foundation.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii GNU General Public License jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Licence těchto stránek

Kód těchto stránek je licencován pod GNU General Public License, verze 2 nebo novější.

Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU verze 2 nebo pozdější (podle vaší volby), vydané Free Software Foundation.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii GNU General Public License jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Licence obsahu stránek

Website content is released under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Všechny produkty zmíměné na těchto stránkách jsou ochranné známky jejich vlastníků.