Nokia 108 DUAL SIM

If this record contains wrong information, please add new record with correct information and the record will be replaced after review. All records were filled in by users and there is no guarantee that they are correct.

Více informací o telefonu může být na následujících stránkách:

Podporované funkce

Tento model je nahlášen jako nepodporovaný!

Poznámka zadavatele (anglicky)

Nothing connection work

bluerfgnapbus Init Error 2 bluerfobex Init Error 2 blueobex Init Error 56 bluerfat Init Error 2 bluerfphonet Init Error 2 bluerffbus Init Error 2

hcitool info XX:XX:XX:XX:XX:XX Requesting information ... BD Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX Device Name: Nokia108 LMP Version: 2.1 (0x4) LMP Subversion: 0x0 Manufacturer: MediaTek, Inc. (70) Features page 0: 0xbf 0x3e 0x8d 0xfe 0x9b 0xff 0x59 0x87 <3-slot packets> <5-slot packets> <3-slot EDR ACL> <5-slot EDR ACL> <3-slot EDR eSCO> Features page 1: 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Features page 2: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

bt-device -v -s Nokia108 Discovering services...

[RECORD:65536] SrvRecHndl: 0x10000 SrvClassIDList: "PNPInfo" SrvRecState: 0x1580 ProviderName: "Mediatek Inc " VersionNumList: 0x103 SrvDBState: 0x46 AttrID-0x0202: 0x802 AttrID-0x0203: 0x903 AttrID-0x0204: true AttrID-0x0205: 0x1

[RECORD:65537] SrvRecHndl: 0x10001 SrvClassIDList: "OBEXObjPush" SrvRecState: 0x176b ProtocolDescList: "L2CAP" "RFCOMM", Channel: 4 "OBEX" BrwGrpList: "PubBrwsGrp" LangBaseAttrIDList: 0x656e, 0x6a, 0x100 SrvName: "OBEX Object Push " SuppFormatsList: 0xff

Done

O záznamu

Vytvořil Michael Letz dne 8. prosince 2013 9:33.

Testováno na Gammu 1.33.0.