Nokia 7210

If this record contains wrong information, please add new record with correct information and the record will be replaced after review. All records were filled in by users and there is no guarantee that they are correct.

Více informací o telefonu může být na následujících stránkách:

Podporované funkce

Nebyly nahlášeny žádné podporované funkce!

Nastavení

[gammu]
port = DEVICE NAME
connection = fbus

Poznámka zadavatele (anglicky)

Nokia connected with a câble


usb 7-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 usb 7-1: New USB device found, idVendor=6547, idProduct=0232 usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0 usb 7-1: Product: USB-UART Controller usb 7-1: Manufacturer: ArkMicroChips usb 7-1: configuration #1 chosen from 1 choice ark3116 7-1:1.0: ark3116 converter detected usb 7-1: ark3116 converter now attached to ttyUSB0


O záznamu

Vytvořil matt dne 18. června 2010 11:56.

Testováno na Gammu 1.27.92.

Podobné telefony